Grafisk profil och hemsida till Eveco AB

Eveco AB är ett företag som arbetar med värmeutrustning. De ville göra om sin webbsida och betonade vikten av en snygg layout, med en lättillgänglig och användarvänlig struktur där besökaren lätt kan hitta produkter i olika kategorier. Det var också viktigt att sidan skulle bli mobilanpassad.

Vi uppdaterade även företagets logotyp och profil, och producerade senare produktkataloger och andra trycksaker med en ny grafisk profil.

Vi tog även fram foton på Evecos produkter, både till hemsidan och trycksaker.

Meny