Ny grafisk profil till Addedo AB

Framtagning av en ny grafisk profil för Addedo AB.

Addedo har ändrat företagets bärande färger från blåa till gröna färgnyanser. Anledningen till färgändring utgår från Addedos bakgrund och tjänster. Grönt kommunicerar stabil och säker utveckling, tillväxt och ett framåtsträvande. Vi förknippar det med Addedos tjänster, som skapar säkra beslutsunderlag för våra kunder och stödjer deras tillväxt. Grönt symboliserar även Addedos starka utveckling under senaste åren och den kommande tillväxtfasen.

Grafisk Manual för Addedo AB är avsedd att fungera som riktlinje för hur företagets marknadsföringsmaterial ska se ut och användas. Målet är att allt material ska upplevas som sammanhängande och därigenom skapa igenkänning för företaget och varumärket.

Meny