Addedo rekryteringsfilmer

Addedo AB är ett företag som arbetar inom IT lösningar inom ekonomi och i Sverige är de ledande i sin bransch.

Addedo har idag ca 50 medarbetare med kontor i Stockholm och Malmö. Medarbetare är företagets absolut viktigaste resurs. För att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare jobbar Addedo hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målet med rekryteringsfilmer var är att inspirera nya medarbetare att söka jobb på Addedo genom att visa företaget som en attraktiv arbetsplats med en bra miljö för att trivas och utvecklas i, och möjlighet att arbeta flexibelt på det sätt som passar var och en bäst. Filmerna lyfter fram företagets värderingar, berättar om företagets arbetsliv och visar Addedo som en attraktiv arbetsplats.

Meny