AniCura instruktionsfilmer

På alla AniCura kliniker används Duotex moppar och mikrofiberdukar för rengöring av olika ytor och anläggningar. För att säkerställa att Duotex produkter används på rätt sätt och för att nå effektiv rengöring och desinfektion i kliniker behövdes det instruktionsfilmer.

För AniCuras skull producerade jag 12 korta filmer som visar användning av olika Duotex produkter i AniCuras anläggningar. Filmer användas för personalutbildning på alla kliniker i Sverige och Europa.

Meny